• Naziv: KOLARIK ANĐELKA
  • Naselje: Osijek, 31000
  • Grad/Općina: Osijek
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOLARIK ANĐELKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 137,63 HRK 549,85 HRK
KOLARIK ANĐELKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.067,48 HRK 2.066,37 HRK
KOLARIK ANĐELKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 850,51 HRK 1.218,41 HRK
KOLARIK ANĐELKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.105,81 HRK 2.868,74 HRK
Ukupno 3.161,43 HRK 6.703,37 HRK