• Naziv: TIBINAC VESNA
  • Naselje: Bocanjevci, 31550
  • Grad/Općina: Belišće
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TIBINAC VESNA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.788,58 HRK 7.147,08 HRK
TIBINAC VESNA EAFRD Upravljanje rizikom - Mjera 17 2017 219,09 HRK 1.241,49 HRK
TIBINAC VESNA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 19.160,50 HRK 26.848,50 HRK
TIBINAC VESNA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
TIBINAC VESNA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 17.072,61 HRK 37.289,49 HRK
Ukupno 41.979,36 HRK 77.882,07 HRK