• Naziv: GAZEC JOSIP
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GAZEC JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 80,29 HRK 320,75 HRK
GAZEC JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 858,65 HRK 1.205,62 HRK
GAZEC JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 545,80 HRK 781,91 HRK
GAZEC JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 766,27 HRK 1.673,65 HRK
Ukupno 2.251,01 HRK 3.981,93 HRK