• Naziv: DRAGOBRATOVIĆ ANTE
  • Naselje: Tuštevac, 20357
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGOBRATOVIĆ ANTE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 73,94 HRK 295,54 HRK
DRAGOBRATOVIĆ ANTE EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.617,99 HRK 1.471,53 HRK
DRAGOBRATOVIĆ ANTE EAGF Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje 2017 0,00 HRK 21.629,63 HRK
DRAGOBRATOVIĆ ANTE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 716,40 HRK 999,75 HRK
DRAGOBRATOVIĆ ANTE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 454,25 HRK 650,73 HRK
DRAGOBRATOVIĆ ANTE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 635,38 HRK 1.393,53 HRK
Ukupno 3.497,96 HRK 26.440,71 HRK