• Naziv: ORAČ ANKICA
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ORAČ ANKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 181,36 HRK 724,78 HRK
ORAČ ANKICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 862,19 HRK 634,84 HRK
ORAČ ANKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.407,05 HRK 2.648,95 HRK
ORAČ ANKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 867,52 HRK 1.775,34 HRK
ORAČ ANKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.253,26 HRK 3.781,46 HRK
Ukupno 4.571,38 HRK 9.565,37 HRK