• Naziv: TUČKORIĆ VLADO
  • Naselje: Šćapovec, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TUČKORIĆ VLADO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 299,45 HRK 1.196,52 HRK
TUČKORIĆ VLADO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.709,72 HRK 4.901,53 HRK
TUČKORIĆ VLADO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.897,47 HRK 4.049,85 HRK
TUČKORIĆ VLADO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.319,73 HRK 1.890,50 HRK
TUČKORIĆ VLADO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.572,30 HRK 5.641,27 HRK
Ukupno 12.798,67 HRK 17.679,67 HRK