• Naziv: ŠINJOR IVAN
  • Naselje: Krišci, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠINJOR IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 233,49 HRK 933,01 HRK
ŠINJOR IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.501,43 HRK 3.506,98 HRK
ŠINJOR IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.701,03 HRK 2.436,75 HRK
ŠINJOR IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.228,69 HRK 4.867,94 HRK
Ukupno 6.664,64 HRK 11.744,68 HRK