• Naziv: MATASIĆ ŽELJKO
  • Naselje: Velika Barna, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MATASIĆ ŽELJKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 693,55 HRK 2.771,48 HRK
MATASIĆ ŽELJKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.704,88 HRK 4.100,42 HRK
MATASIĆ ŽELJKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 6.785,14 HRK 9.615,96 HRK
MATASIĆ ŽELJKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
MATASIĆ ŽELJKO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.285,42 HRK 1.285,42 HRK
MATASIĆ ŽELJKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 5.866,29 HRK 12.909,16 HRK
MATASIĆ ŽELJKO Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
MATASIĆ ŽELJKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.229,28 HRK 0,00 HRK
Ukupno 25.053,14 HRK 36.037,95 HRK