• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Pregrada, 49218
  • Grad/Općina: Pregrada
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 38,79 HRK 155,03 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 412,10 HRK 582,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 310,28 HRK 444,47 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 370,31 HRK 812,15 HRK
Ukupno 1.131,48 HRK 1.994,15 HRK