• Naziv: LAŽNJAK MARIJA
  • Naselje: Strmec Bukevski, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LAŽNJAK MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 105,81 HRK 422,78 HRK
LAŽNJAK MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.136,01 HRK 1.588,94 HRK
LAŽNJAK MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 921,60 HRK 1.320,11 HRK
LAŽNJAK MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.009,98 HRK 2.205,83 HRK
Ukupno 3.173,40 HRK 5.537,66 HRK