• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Marijanci, 31555
  • Grad/Općina: Marijanci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 42,58 HRK 170,26 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 451,99 HRK 639,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 289,75 HRK 415,06 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 406,79 HRK 892,03 HRK
Ukupno 1.191,11 HRK 2.117,25 HRK