• Naziv: KNEŽEVIĆ ANTUN
  • Naselje: Viljevo, 31531
  • Grad/Općina: Viljevo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEŽEVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 176,76 HRK 706,37 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.890,17 HRK 2.654,88 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.201,94 HRK 1.721,79 HRK
KNEŽEVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.687,34 HRK 3.685,48 HRK
Ukupno 4.956,21 HRK 8.768,52 HRK