• Naziv: MAJDEK MATO
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MAJDEK MATO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 101,62 HRK 406,19 HRK
MAJDEK MATO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 861,65 HRK 702,98 HRK
MAJDEK MATO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 984,56 HRK 1.373,88 HRK
MAJDEK MATO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 577,61 HRK 827,42 HRK
MAJDEK MATO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 873,30 HRK 1.915,18 HRK
Ukupno 3.398,74 HRK 5.225,65 HRK