• Naziv: JAMBREČINA MIRJANA
  • Naselje: Prkos Ivanićki, 10313
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JAMBREČINA MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 6,29 HRK 25,11 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 696,72 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 466,73 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 978,36 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.191,01 HRK 227,81 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 433,79 HRK 183,47 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 519,29 HRK 5,12 HRK
JAMBREČINA MIRJANA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 374,30 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.524,68 HRK 2.583,32 HRK