• Naziv: SMOIĆ LJILJANA
  • Naselje: Konšćani, 10315
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SMOIĆ LJILJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 96,99 HRK 387,67 HRK
SMOIĆ LJILJANA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 467,25 HRK 2.647,91 HRK
SMOIĆ LJILJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 930,73 HRK 1.295,42 HRK
SMOIĆ LJILJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 629,97 HRK 902,41 HRK
SMOIĆ LJILJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 820,74 HRK 1.805,87 HRK
Ukupno 2.945,68 HRK 7.039,28 HRK