• Naziv: ŠKRIVANEK MILAN
  • Naselje: Bešlinec, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠKRIVANEK MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 364,15 HRK 1.455,03 HRK
ŠKRIVANEK MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.895,38 HRK 5.468,64 HRK
ŠKRIVANEK MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.469,32 HRK 3.537,30 HRK
ŠKRIVANEK MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.475,69 HRK 7.591,58 HRK
ŠKRIVANEK MILAN Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 4.240,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 14.444,54 HRK 18.052,55 HRK