• Naziv: BIRTIĆ KATICA
  • Naselje: Gorjani, 31422
  • Grad/Općina: Gorjani
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BIRTIĆ KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 107,64 HRK 430,08 HRK
BIRTIĆ KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.105,15 HRK 1.616,26 HRK
BIRTIĆ KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 732,79 HRK 1.049,70 HRK
BIRTIĆ KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.027,35 HRK 2.243,81 HRK
Ukupno 2.972,93 HRK 5.339,85 HRK