• Naziv: HARAMINA KATA
  • Naselje: Bunjani, 10314
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HARAMINA KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 117,08 HRK 468,02 HRK
HARAMINA KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 380,13 HRK 2.154,02 HRK
HARAMINA KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.124,45 HRK 1.565,40 HRK
HARAMINA KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 710,30 HRK 1.017,58 HRK
HARAMINA KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 992,03 HRK 2.182,15 HRK
Ukupno 3.323,99 HRK 7.387,17 HRK