• Naziv: ŠARAC ZDRAVKO
  • Naselje: Deanovec, 10313
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠARAC ZDRAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 412,51 HRK 1.648,22 HRK
ŠARAC ZDRAVKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 308,14 HRK 1.746,16 HRK
ŠARAC ZDRAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.994,93 HRK 5.574,64 HRK
ŠARAC ZDRAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.359,10 HRK 4.811,90 HRK
ŠARAC ZDRAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.543,24 HRK 7.770,68 HRK
ŠARAC ZDRAVKO Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 379,05 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.996,97 HRK 21.551,60 HRK