• Naziv: VIDOVIĆ ANĐA
  • Naselje: Dane, 10456
  • Grad/Općina: Samobor
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VIDOVIĆ ANĐA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,70 HRK 302,49 HRK
VIDOVIĆ ANĐA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 249,52 HRK 1.413,85 HRK
VIDOVIĆ ANĐA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.250,98 HRK 1.105,44 HRK
VIDOVIĆ ANĐA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 726,31 HRK 1.010,97 HRK
VIDOVIĆ ANĐA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 491,64 HRK 704,28 HRK
VIDOVIĆ ANĐA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 640,49 HRK 1.409,33 HRK
Ukupno 3.434,64 HRK 5.946,36 HRK