• Naziv: MILIĆ IVAN
  • Naselje: Gornja Pušća, 10294
  • Grad/Općina: Pušća
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 158,75 HRK 653,94 HRK
MILIĆ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.196,89 HRK 1.712,89 HRK
MILIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.708,25 HRK 2.383,65 HRK
MILIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.205,70 HRK 1.727,13 HRK
MILIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.515,08 HRK 3.309,08 HRK
Ukupno 5.784,67 HRK 9.786,69 HRK