• Naziv: COHA ŠTEFANIJA
  • Naselje: Jakovlje, 10297
  • Grad/Općina: Jakovlje
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
COHA ŠTEFANIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 104,22 HRK 416,49 HRK
COHA ŠTEFANIJA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 330,87 HRK 1.874,78 HRK
COHA ŠTEFANIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 999,87 HRK 1.391,50 HRK
COHA ŠTEFANIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 654,26 HRK 937,24 HRK
COHA ŠTEFANIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 881,60 HRK 1.940,08 HRK
COHA ŠTEFANIJA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 620,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.591,13 HRK 6.560,09 HRK