• Naziv: SRŠEN MARIJAN
  • Naselje: Blace, 20357
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SRŠEN MARIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 88,99 HRK 355,49 HRK
SRŠEN MARIJAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.151,42 HRK 1.953,39 HRK
SRŠEN MARIJAN EAGF Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje 2017 0,00 HRK 26.693,93 HRK
SRŠEN MARIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 861,65 HRK 1.202,39 HRK
SRŠEN MARIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 581,38 HRK 832,76 HRK
SRŠEN MARIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 764,24 HRK 1.676,05 HRK
Ukupno 4.447,68 HRK 32.714,01 HRK