• Naziv: GODINIĆ IVAN
  • Naselje: Gornji Hruševec, 10413
  • Grad/Općina: Kravarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GODINIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,00 HRK 331,72 HRK
GODINIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 888,37 HRK 1.246,62 HRK
GODINIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 669,23 HRK 958,60 HRK
GODINIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 792,29 HRK 1.730,66 HRK
Ukupno 2.432,89 HRK 4.267,60 HRK