• Naziv: BJELIŠ ROBERT
  • Naselje: Podgradina, 20355
  • Grad/Općina: Slivno
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BJELIŠ ROBERT EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 179,91 HRK 719,06 HRK
BJELIŠ ROBERT EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.603,84 HRK 4.069,55 HRK
BJELIŠ ROBERT EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.726,26 HRK 2.402,60 HRK
BJELIŠ ROBERT EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.168,32 HRK 1.673,57 HRK
BJELIŠ ROBERT EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.522,09 HRK 3.349,41 HRK
Ukupno 9.200,42 HRK 12.214,19 HRK