• Naziv: KRIZMANIĆ PETAR
  • Naselje: Saborsko, 47306
  • Grad/Općina: Saborsko
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRIZMANIĆ PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 369,06 HRK 2.091,16 HRK
KRIZMANIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 323,75 HRK 617,10 HRK
KRIZMANIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 269,21 HRK 141,20 HRK
KRIZMANIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 295,56 HRK 100,69 HRK
KRIZMANIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 401,26 HRK
KRIZMANIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 244,38 HRK
KRIZMANIĆ PETAR EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 563,45 HRK
Ukupno 1.257,58 HRK 4.159,24 HRK