• Naziv: ŠIMARA GABRIJEL
  • Naselje: Podravska Moslavina, 31530
  • Grad/Općina: Podravska Moslavina
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIMARA GABRIJEL EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 136,57 HRK 545,51 HRK
ŠIMARA GABRIJEL EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.310,79 HRK 1.825,03 HRK
ŠIMARA GABRIJEL EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 818,77 HRK 1.172,83 HRK
ŠIMARA GABRIJEL EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.156,39 HRK 2.543,94 HRK
Ukupno 3.422,52 HRK 6.087,31 HRK