• Naziv: JURAS BARICA
  • Naselje: Donji Desinec, 10450
  • Grad/Općina: Jastrebarsko
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JURAS BARICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 64,24 HRK 256,58 HRK
JURAS BARICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 621,84 HRK 867,74 HRK
JURAS BARICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 497,20 HRK 712,26 HRK
JURAS BARICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 551,51 HRK 1.209,54 HRK
JURAS BARICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 582,08 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.316,87 HRK 3.046,12 HRK