• Naziv: BOŽURIĆ NADICA
  • Naselje: Velika Gorica, 10410
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽURIĆ NADICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 74,20 HRK 296,59 HRK
BOŽURIĆ NADICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 792,74 HRK 1.114,76 HRK
BOŽURIĆ NADICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 504,73 HRK 723,01 HRK
BOŽURIĆ NADICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 708,57 HRK 1.547,50 HRK
Ukupno 2.080,24 HRK 3.681,86 HRK