• Naziv: BOGDAN DAVORIN
  • Naselje: Jagodno, 10415
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOGDAN DAVORIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 151,51 HRK 605,49 HRK
BOGDAN DAVORIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.618,42 HRK 2.275,63 HRK
BOGDAN DAVORIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.342,15 HRK 1.922,62 HRK
BOGDAN DAVORIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.446,33 HRK 3.159,01 HRK
Ukupno 4.558,41 HRK 7.962,75 HRK