• Naziv: BELČIĆ NIKOLA
  • Naselje: Rakitovec, 10419
  • Grad/Općina: Velika Gorica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BELČIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 172,09 HRK 687,67 HRK
BELČIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.841,10 HRK 2.584,71 HRK
BELČIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.170,20 HRK 1.676,28 HRK
BELČIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.642,73 HRK 3.587,99 HRK
Ukupno 4.826,12 HRK 8.536,65 HRK