• Naziv: LAZIĆ MILAN
  • Naselje: Kućanci, 31542
  • Grad/Općina: Magadenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LAZIĆ MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 159,62 HRK 637,79 HRK
LAZIĆ MILAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 340,19 HRK 1.927,72 HRK
LAZIĆ MILAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.190,77 HRK 1.924,11 HRK
LAZIĆ MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.463,26 HRK 2.174,23 HRK
LAZIĆ MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 615,00 HRK 880,98 HRK
LAZIĆ MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.371,26 HRK 3.007,22 HRK
LAZIĆ MILAN Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 6.890,10 HRK 10.552,05 HRK