• Naziv: KOPRIVNJAK MIHAELA
  • Naselje: Cret Bizovački, 31222
  • Grad/Općina: Bizovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOPRIVNJAK MIHAELA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 57,94 HRK 231,67 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 262,00 HRK 1.484,57 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 518,34 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 315,66 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 727,83 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.140,78 HRK 262,63 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 347,67 HRK 498,03 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 93,32 HRK 0,00 HRK
KOPRIVNJAK MIHAELA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 491,09 HRK 352,57 HRK
Ukupno 2.392,80 HRK 4.391,30 HRK