• Naziv: GRGIĆ PERO
  • Naselje: Koritna, 31402
  • Grad/Općina: Semeljci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GRGIĆ PERO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 855,89 HRK 3.420,14 HRK
GRGIĆ PERO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 8.217,70 HRK 11.441,34 HRK
GRGIĆ PERO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
GRGIĆ PERO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 7.249,81 HRK 15.948,75 HRK
Ukupno 20.061,98 HRK 36.165,74 HRK