• Naziv: HOLEC DAMIR
  • Naselje: Jugovo Polje, 33412
  • Grad/Općina: Suhopolje
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HOLEC DAMIR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 604,77 HRK 2.418,05 HRK
HOLEC DAMIR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.633,43 HRK 3.052,55 HRK
HOLEC DAMIR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.959,20 HRK 5.779,86 HRK
HOLEC DAMIR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.850,68 HRK 3.305,69 HRK
HOLEC DAMIR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.923,27 HRK 8.041,05 HRK
Ukupno 15.971,35 HRK 22.597,20 HRK