• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Satnica Đakovačka, 31421
  • Grad/Općina: Satnica Đakovačka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 23,55 HRK 94,25 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 64,51 HRK 71,63 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 60,78 HRK 201,28 HRK
Ukupno 148,84 HRK 367,16 HRK