• Naziv: VILJEVAC FLORIJAN
  • Naselje: Brezovica, 33411
  • Grad/Općina: Gradina
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VILJEVAC FLORIJAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 149,46 HRK 597,40 HRK
VILJEVAC FLORIJAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 630,80 HRK 3.685,27 HRK
VILJEVAC FLORIJAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.444,83 HRK 2.023,49 HRK
VILJEVAC FLORIJAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 910,31 HRK 1.304,09 HRK
VILJEVAC FLORIJAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.284,23 HRK 2.816,31 HRK
Ukupno 4.419,63 HRK 10.426,56 HRK