• Naziv: MARKOVIĆ JOSIP
  • Naselje: Čemernica Lonjska, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MARKOVIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 76,16 HRK 304,43 HRK
MARKOVIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 815,30 HRK 1.144,32 HRK
MARKOVIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 519,69 HRK 744,45 HRK
MARKOVIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 727,30 HRK 1.588,50 HRK
Ukupno 2.138,45 HRK 3.781,70 HRK