• Naziv: BARIĆ KARLO
  • Naselje: Kunišinci, 31555
  • Grad/Općina: Marijanci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BARIĆ KARLO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 127,75 HRK 510,37 HRK
BARIĆ KARLO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.278,50 HRK 1.918,34 HRK
BARIĆ KARLO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 863,60 HRK 1.237,14 HRK
BARIĆ KARLO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.219,24 HRK 2.663,01 HRK
Ukupno 3.489,09 HRK 6.328,86 HRK