• Naziv: JARMEK IVAN
  • Naselje: Griče, 47272
  • Grad/Općina: Ribnik
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JARMEK IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 234,46 HRK 936,87 HRK
JARMEK IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.101,55 HRK 6.242,25 HRK
JARMEK IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.838,50 HRK 2.266,52 HRK
JARMEK IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.852,59 HRK 3.168,80 HRK
JARMEK IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.525,31 HRK 2.185,07 HRK
JARMEK IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.895,72 HRK 4.416,84 HRK
Ukupno 13.448,13 HRK 19.216,35 HRK