• Naziv: LUKAR STJEPAN
  • Naselje: Opatinec, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LUKAR STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 262,33 HRK 1.048,30 HRK
LUKAR STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.622,45 HRK 3.939,80 HRK
LUKAR STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.764,59 HRK 2.527,77 HRK
LUKAR STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.504,15 HRK 5.469,47 HRK
Ukupno 7.153,52 HRK 12.985,34 HRK