• Naziv: IVANUŠ PAVAO
  • Naselje: Bobovec Rozganski, 10293
  • Grad/Općina: Dubravica
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANUŠ PAVAO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 184,59 HRK 737,53 HRK
IVANUŠ PAVAO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.038,11 HRK 805,33 HRK
IVANUŠ PAVAO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.787,68 HRK 2.494,75 HRK
IVANUŠ PAVAO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.372,09 HRK 1.965,50 HRK
IVANUŠ PAVAO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.585,56 HRK 3.477,27 HRK
Ukupno 5.968,03 HRK 9.480,38 HRK