• Naziv: ŠIMUNIC MARA
  • Naselje: Đurđevac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠIMUNIC MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 200,66 HRK 801,75 HRK
ŠIMUNIC MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.148,27 HRK 3.013,08 HRK
ŠIMUNIC MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.471,15 HRK 2.107,36 HRK
ŠIMUNIC MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.915,18 HRK 4.183,13 HRK
Ukupno 5.735,26 HRK 10.105,32 HRK