• Naziv: TADIĆ MILENA
  • Naselje: Kućanci, 31542
  • Grad/Općina: Magadenovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TADIĆ MILENA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 456,28 HRK 1.823,26 HRK
TADIĆ MILENA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.003,24 HRK 2.404,60 HRK
TADIĆ MILENA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.418,80 HRK 6.168,19 HRK
TADIĆ MILENA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.572,15 HRK 3.684,58 HRK
TADIĆ MILENA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.919,79 HRK 8.596,37 HRK
TADIĆ MILENA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
TADIĆ MILENA Nacionalna potpora Rasplodne krmače 2017 3.180,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 18.300,26 HRK 22.677,00 HRK