• Naziv: IVIĆ IVAN
  • Naselje: Satnica Đakovačka, 31421
  • Grad/Općina: Satnica Đakovačka
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 1.323,08 HRK 5.287,18 HRK
IVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 12.573,83 HRK 17.823,01 HRK
IVIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
IVIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 11.207,66 HRK 24.655,23 HRK
Ukupno 28.843,15 HRK 53.120,93 HRK