• Naziv: ŠARIĆ DUŠAN
  • Naselje: Krnjeuve, 22319
  • Grad/Općina: Kistanje
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠARIĆ DUŠAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 44,55 HRK 178,27 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 209,71 HRK 1.188,09 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.632,12 HRK 1.442,19 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 422,81 HRK 589,95 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 289,75 HRK 415,06 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 374,97 HRK 822,38 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 496,83 HRK 5,81 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2017 336,81 HRK 0,00 HRK
ŠARIĆ DUŠAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 2,45 HRK 8,26 HRK
Ukupno 3.810,00 HRK 4.650,01 HRK