• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Lađanska, 31225
  • Grad/Općina: Našice
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,37 HRK 237,29 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 635,18 HRK 891,81 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 403,78 HRK 578,37 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 566,86 HRK 1.238,05 HRK
Ukupno 1.665,19 HRK 2.945,52 HRK