• Naziv: DOŠEN ŠTEFICA
  • Naselje: Letičani, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DOŠEN ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 158,34 HRK 632,68 HRK
DOŠEN ŠTEFICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.557,20 HRK 1.288,20 HRK
DOŠEN ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.533,59 HRK 2.139,86 HRK
DOŠEN ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.349,60 HRK 1.933,30 HRK
DOŠEN ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.360,05 HRK 2.982,77 HRK
Ukupno 5.958,78 HRK 8.976,81 HRK