• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivanić-Grad, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 6,79 HRK 38,45 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 39,94 HRK 159,50 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 424,76 HRK 582,88 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 223,78 HRK 457,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 380,99 HRK 835,47 HRK
Ukupno 1.076,26 HRK 2.074,16 HRK