• Naziv: ŠORE JAKŠA
  • Naselje: Mirca, 21400
  • Grad/Općina: Supetar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠORE JAKŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 170,96 HRK 683,11 HRK
ŠORE JAKŠA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 590,23 HRK 3.344,75 HRK
ŠORE JAKŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.708,16 HRK 2.420,16 HRK
ŠORE JAKŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.085,12 HRK 1.554,42 HRK
ŠORE JAKŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.443,34 HRK 3.177,57 HRK
ŠORE JAKŠA Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2017 6.887,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 11.884,81 HRK 11.180,01 HRK